Rapport Storbanken SEB rapporterar ett resultat som var betydligt högre än vad analytikerna förväntat sig. Även räntenettot överraskade på uppsidan. 

SEB redovisar ett rörelseresultat på 9.118 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7.526 miljoner kronor enligt en sammanställning av 18

Kreditförlusterna uppgick till 567 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 547 miljoner kronor.

SEB:s räntenetto uppgick under det tredje kvartalet 2022 till 8.925 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med närmast föregående kvartal och en öking med hela 35 procent jämfört med samma period året före.

Utfallet var även 9 procent högre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 8.165 miljoner kronor.

SEB:s kunddrivna räntenetto ökade med 1.927 miljoner kronor jämfört med det andra kvartalet.

”Den främsta orsaken var ökade inlåningsmarginaler som var en följd av de höjda styrräntorna”, skriver SEB.

Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 744 miljoner jämfört med det andra kvartalet. De högre marknadsräntorna orsakade en negativ effekt inom Treasury medan det positiva bidraget från FICC (räntor, valutor och råvaror) under andra kvartalet kvarstod även under tredje kvartalet, skriver SEB.

Provisionsnettot blev 5.261 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.120 miljoner.

Spår högre kostnader 2023

SEB räknar med en högre kostnadsökning under 2023 än under tidigare år till följd av flera faktorer. Det framgår av vd-ordet från Johan Torgeby i delårsrapporten.

”Även om vi har ökat takten i våra effektiviseringar kommer våra planerade investeringar, i kombination med inflationens effekter på löner, hyror, energi och IT-kostnader, sannolikt leda till en högre kostnadsökning under 2023 än under tidigare år, allt annat lika”, skriver SEB-chefen.

Banken kommer att återkomma med eventuella justeringar av sin långsiktiga affärsplan, samt ett nominellt kostnadsmål för 2023, i rapporten för fjärde kvartalet, meddelas det.

SEB:s arbete med att leverera på sin 2030-strategi för att framtidssäkra sina kundrelationer, produkterbjudande, regelefterlevnad och sin teknologiska plattform, inklusive dataförmåga, fortskrider på det stora hela i enlighet med planen, uppger Johan Torgeby.

”Vår långsiktiga strategi ligger fast, trots cykliska avvägningar. Vi kommer emellertid att i årets affärsplanering stämma av våra antaganden, och vid behov göra kalibreringar till följd av strukturella förändringar”, skriver SEB-chefen.