Sparbarometern De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under andra kvartalet trots coronapandemin. Uppgången beror främst på stigande aktietillgångar till följd av en kraftig återhämtning på de finansiella marknaderna. Det visar SEB:s Sparbarometer.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under med 1.132 miljarder kr till 18.024 miljarder kr vid utgången av kvartalet. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med nästan 1.200 miljarder kr till 22.600 miljarder kr.

Hushållens nysparande uppgick till 177 miljarder kr och är det högsta som uppmätts i Sparbarometerns historia. Det är en ökning med 21 miljarder kr jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”Visserligen var det första kvartalet mycket svagt och vi förväntade oss en rekyl, men att hushållens samlade förmögenhet kunnat växa till rekordnivåer samtidigt som tillväxten är historiskt svag och arbetslösheten snabbt stigande, det är anmärkningsvärt. Det visar att den reala och den finansiella ekonomin har vistats i skilda världar under våren och sommaren”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Hushållens skulder ökade med 65 miljarder kr under andra kvartalet. På årsbasis uppgick ökningstakten till 5,3 procent.