Analys SEB anser att den senaste tidens kursnedgång i Sinch är obefogad och bedömer att de nuvarande kursnivåerna erbjuder ett köpläge i aktien. Det skriver banken i en analys daterad på fredagen, efter att Sinch på torsdagskvällen meddelat att bolaget förvärvar brasilianska Wavy för 1,2 miljarder kr och gör en emission på 1,5 miljarder kr.

Efter beskeden drar SEB slutsatsen att Sinch helt klart har för avsikt att bli den som konsoliderar den fragmenterade, skalbara och strukturellt växande marknaden för molnbaserade kommunikationsplattformar, som förkortas CPAAS (communication platform as a service).

”Trots att bolaget varit mycket aktivt på M&A-marknaden, med fyra förvärv sedan det fjärde kvartalet 2019, har ledningen ytterligare krigskassa till hands”, skriver SEB.

SEB:s analys av Sinch M&A-scenario ger vid handen att det rimliga värdet för Sinch kan vara 800 kr per aktie.

För tillfället har banken höjt sina estimat för Sinchs justerade ebitda med 5 procent för 2020, 12 procent för 2021 och 15 procent för 2022. Samtidigt sänks däremot estimaten för vinsten per aktie med 8 procent för 2020, men höjer med 1 procent respektive 3 procent för 2021 och 2022.

Enligt analysen sänker SEB sin riktkurs för Sinch till 510 kr (520) men kvarstår med sin köprekommendation.

Vid 11-tiden hade Sinch stigit drygt 10 procent till 31,50 kr på Stockholmsbörsen.