Analys SEB Equities höjer riktkursen för Oncopeptides till 210 kr från 184 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys efter att FDA under helgen godkänt Pepaxto (melflufen).  

Riktkurshöjningen speglar enligt bankens analys huvudsakligen lägre risk för patientgrupperna med extramedullär sjukdom, där bildande och utveckling av blodceller sker utanför benmärgen som till exempel i mjälten, levern eller lymfknutorna, samt patienter med hög risk för avvikelser på struktur och funktion i celler.

I sin bedömning räknar SEB med att Pepaxto får ett genomsnittligt nettopris på 11.400 dollar per månad. Det grundar sig på en 20 procents rabatt på listpriset om 19.000 dollar. SEB bedömer i sin analys även att patienterna kommer att använda en lägre genomsnittlig dos, vilket leder fram till deras prisbedömning.

I den fortsatta forskningen uppger SEB att det är kritiskt för bolaget att få i gång studier inom indikationerna non-hodgkins lymfom (NHL) samt akut myeloisk leukemi (AML).

Den stora drivkraften för aktien bedömer SEB vara utläsningen av de övergripande resultaten för Ocean-studien med potential att visa att Pepaxto är bättre än Pomalyst/Imnovid i det andra kvartalet 2021. Vidare ser SEB bränsle för aktien vid ett villkorat godkännande även i Europa. Detta väntas kunna ske under det andra halvåret 2021 eller under det första halvåret 2022.

Oncopeptides stiger i den inledande handeln på måndagen med drygt 11 procent till 201 kr.