SEB: Investment Outlook: Medlut ger styrfart trots motvind

2021-11-30 07:30:00

Utblicken för 2022 är mer grumlig. Det är viktigt att flaskhalsarna reduceras och att den just nu höga inflationstakten faller tillbaka så att inte centralbankerna måste kliva in och bromsa förloppet med snabbare räntehöjningar och tidigare avveckling av de pågående stödprogrammen än vad investerare räknar med. Dessutom är det viktigt att omikronvarianten av coronaviruset inte skapar en ny våg av nedstängningar.
- Den underliggande tillväxtbilden ser robust ut, men det finns definitivt en del störningsmoment som påverkar vårt risktagande. Vi har reducerat risken i våra portföljer i ett par steg, men är fortsatt överviktade mot både aktier och företagsobligationer, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

En mer klimatvänlig ekonomi innebär inte att världen klarar sig utan metaller. Vårt första tema i denna utgåva av Investment Outlook har vi döpt till "Omställning med guldkant", där vi analyserar det paradigmskifte som världens stål- och metallindustrier kommer genomgå. Det andra temat är "5G - Tala är silver, data är guld", där vi fördjupar oss i de möjligheter som uppstår när vi kan vara konstant uppkopplade.

Hela rapporten, samt webbfilm, finns tillgänglig på på seb.se/investmentoutlook (http://www.seb.se/investmentoutlook)
Rapporten finns också att läsa i sin helhet på sebgroup.com/sv

Cision