Riksbanken Samtliga investerare räknar med att Riksbanken höjer styrräntan med 50 punkter på torsdag. Det framgår av SEB:s återkommande enkät bland investerare på den svenska penningmarknaden.

En majoritet på 62 procent spår sedan att Riksbanken höjer med ytterligare 25 punkter i april, 24 procent tror att de håller räntan oförändrad medan 14 procent spår en ny höjning med 50 punkter.

Efter junimötet tror 34 procent att styrräntan ligger på 3,50 procent eller högre.

Medianprognosen är att Riksbankens räntebana kommer att indikera en höjning med 25 punkter under 2023 men luta svagt ned i slutet av 2024. Riksbanken novemberbana var platt efter toppen på 2,84 procent.

38 procent tror att Riksbanken aktivt kommer att börja sälja statsobligationer, medan 62 procent tror de avstår.

57 procent tror att ECB höjer lika mycket eller mindre än Riksbanken, medan 43 procent tror ECB höjer mer.