Analys Den bästa tiden för en skuldinvesterare att ha torrt krut i balansräkningen är perioden just efter en kris. Med det i åtanke är Intrums stora kapitalåterföring till aktieägarna under våren extra förbryllande.

Det menar SEB Equity Research i en analys med titeln ”Entering Christmas dressed för summer” i vilken banken sänker sin rekommendation för aktien till behåll.

”Vi menar att begränsningarna i balansräkningen – konsekvensen av de senaste årens aggressiva tillväxt och återföringarna till aktieägarna – kommer göra Intrum oförmöget att efter pandemin dra fördel av den försämrade kreditkvaliteten hos europeiska banker”, skriver SEB i analysen.

SEB:s argumentation går i mångt och mycket ut på att det kommer bli mycket svårt för Intrum att få vinsterna att växa och samtidigt städa upp sin balansräkning. Och det senare behövs, menar banken och pekar på att nettoskulden motsvarade 4,7 gånger det justerade ”cash ebitda”-resultatet i slutet av det fjärde kvartalet.

Mot den bakgrunden tror SEB att ”investeringsorganisationens händer kommer att vara bakbundna under flera år eftersom Intrum kommer behöva generera fritt kassaflöde för att få ned skuldsättningsgraden och därmed undvika sänkta kreditbetyg och högre finansieringskostnader över tid”.

SEB menar vidare att den pågående krisen verkligen kommer sätta Intrums nuvarande tillgångar på prov. I detta sammanhang pekar bankens analytiker på Intrums höga andel fasta kostnader. Tappade intäkter slår därmed hårt mot resultatet och SEB har gjort ytterligare sänkningar, i häradet 13-19 procent, i sina estimat för bolagets vinst per aktie.

”Totalt har vi sedan covid-19-utbrottet sänkt våra estimat för Intrums justerade vinst per aktie med 33-55 procent per år”, summerar SEB.

Den 13 mars meddelade Intrum att bolaget skulle inleda återköp av den egna aktien. Bolaget sade samtidigt att det skulle minska ”investeringstakten samt höja avkastningskraven på nya portföljinvesteringar för att säkerställa att vi når vårt mål för skuldsättningskvoten”.

Återköpen avslutades den 15 april och då hade bolaget köpt tillbaka drygt 9,8 miljoner aktier för cirka 1,25 miljarder kr. Intrum hade dessförinnan föreslagit en ordinarie utdelning om 11,00 kr per aktie, motsvarande drygt 1,4 miljarder. Återföringarna till ägarna summeras därmed till cirka 2,7 miljarder kr.

SEB:s nya riktkurs ligger på 152 kr, ned från tidigare 240 kronor. Aktien handlas ned drygt 3 procent till cirka 138 kr på onsdagen. Kursen har fallit med mer än 50 procent sedan årsskiftet.