Privatekonomi Hushållsutgifterna för en genomsnittlig barnfamilj som bor i villa väntas fördubblas under 2022 jämfört med året innan, enligt beräkningar som SEB har gjort. Samtidigt är det stora lokala skillnader.

Storbanken SEB har räknat på hur mycket utgifterna för hushållen väntas öka i år när hög inflationen bitit sig fast i den svenska ekonomin. I kalkylen ingår kostnader för bolån, drivmedel, el, uppvärmning och mat.

En tvåbarnsfamilj med villa och bil har tidigare haft årliga hushållsutgifter på strax över 77 000 kr. Med den höga prisökningstakten i Sverige väntas utgifterna mer än fördubblas till 157 000 kr i år, enligt SEB.

I förhållande till den disponibla inkomsten för samma typfamilj motsvarar utgiftsökningen nästan en och halv månadsinkomst, vilken ligger på 60 000 kr inklusive barnbidrag, skriver storbanken vidare.

– På ett år har det ekonomiska klimatet förändrats drastiskt och hushållen står inför en tid som först och främst handlar om att övervintra. Många kommer att behöva se över den privatekonomiska verktygslådan, med allt från förändrade konsumtionsbeteenden till förändrat sparande och amortering, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Men det är stora lokala skillnader, påpekar SEB. En familj i Luleå får räkna med att hushållsutgifterna stiger med 80 procent medan de i Malmö väntas öka hela 111 procent under 2022.

De stora skillnaderna beror bland annat på elkostnaden, som varierar kraftigt i landet. I de sydligaste delarna av Sverige, elområde 4, stiger elräkningen med nästan 2 000 kr i månaden för en genomsnittlig barnfamilj. Det kan jämföras med omkring en hundralapp i Luleå, som ingår i elområde 1, skriver SEB.

En annan skillnad är bostadspriserna som är högre i södra än i norra Sverige. En räntehöjning från 1,5 till 3,5 procent innebär att den årliga räntekostnaden ökar med nästan 50 000 kr för en familj med villa i Malmö jämfört med 27 000 kr i Luleå.

Pensionärer drabbas också hårt av prisökningarna i ekonomin, poängterar storbanken. Ett par med genomsnittlig pension kan vänta sig att deras hushållsutgifter stiger med nästan 47 000 kr under 2022. Även här förekommer det stora lokala skillnader, enligt SEB.