Så blev vi 318 mdr rikare

Publicerad 2013-12-11 10:37

Hushållens samlade förmögenhet slog nya rekord i tredje kvartalet. SEB:s privatekonom Jens Magnusson vet vad som ligger bakom.

Värdet på svenska hushålls nettoförmögenhet ökade med 318 miljarder kr eller cirka 3,6 procent till 9 188 miljarder kr under tredje kvartalet. Det visar SEB:s Sparbarometer. Skuldkvoten, tillgångar i förhållande till skulder, sjönk och ligger nu på 25 procent.

– Stigande bostadspriser och bra börsklimat är de främsta förklaringarna till att hushållens förmögenhet ökat under tredje kvartalet och nu når en ny toppnivå, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson, i en kommentar.

Jämfört med andra kvartalet ökade värdet på hushållens bostäder med 2,3 procent och aktierelaterade tillgångar ökade med 6,8 procent.

Samtidigt fortsätter hushållens upplåning att öka. Ökningen var 1,1 procent under tredje kvartalet, vilket motsvarar 4,5 procent i årstakt.

– Fortsatt stigande bostadspriser är huvudförklaringen till att skulderna fortsätter att öka, säger Jens Magnusson.

 

Hushållens tillgångar och skulder 3 kv  
  mdr kr
Nettoförmögenhet 2013 9188
Varav tillgångar 12250
Varav skulder -3062
Förändring nettoförmögenhet 318
Varav tillgångar 352
Varav skulder -34
Nysparande 15
Värdeförändring direktägda bostäder 148
Värdeförändring bostäder 113
Värdeförändring övrigt 76
Källa: SEB Sparbarometer