SEB: HUSHÅLLENS FÖRMÖGENHET ÖKADE 2 KV - SPARBAROMETER

2021-09-15 08:36:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter ökade kraftigt under det andra kvartalet. Uppgången beror på en kombination av stigande bostadspriser och fortsatt positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

Det visar SEB:s Sparbarometer.

Hushållens nettoförmögenhet ökade 1.311 miljarder kronor till 22.235 miljarder kronor vid utgången av kvartalet. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 1.404 miljarder kronor till 27.099 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande fastighetstillgångar. Hushållens nysparande uppgick till 229 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett kvartal i Sparbarometerns historia.

Hushållens skulder ökade med 92 miljarder kronor (1,9 procent) under kvartalet och visar på en stark uppåtgående trend. Det är en högre ökningstakt än föregående kvartal (1,4 procent) och tydligt högre än den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren (1,5 procent).

På årsbasis steg ökningstakten till 6,3 procent, åttonde kvartalet i rad med uppgång från bottennivån på runt 5,1 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder.Direkt-SE