Spara De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter minskade kraftigt under första kvartalet och nästan halva 2019 års uppgång är nu utraderad. Nedgången beror främst på fallande aktietillgångar. Det visar SEB:s Sparbarometer.

Hushållens nettoförmögenhet minskade med 1.065 miljarder kronor och uppgick vid utgången av kvartalet till 16.860 miljarder kronor.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet minskade med 1.010 miljarder kronor till 21.372 miljarder kronor.

Det största negativa bidraget kom från fallande aktietillgångar (-13,2 procent) efter ett historiskt börsras.

Hushållens nysparande uppgick till 102 miljarder kronor, en uppgång med 63 miljarder kronor från motsvarande kvartal föregående år.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder kronor till 4.512 miljarder kronor.

Skuldökningstakten låg på 1,2 procent, jämfört med 1,3 procent föregående kvartal. I årstakt var ökningstakten 5,3 procent för tredje kvartalet i rad.