Bostad De svenska hushållens syn på bostadsprisernas utveckling hr fått sig en kraftig törn av coronaviruset. SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -20 i april jämfört med 47 i mars. Nedgången på 67 enheter uppges vara den största förändringen som uppmätts under en enskild månad under boprisindikatorns 17-åriga historia.

”Det här är en historisk nedgång. Aldrig tidigare har vi sett ett så stort och snabbt fall i boprisindikatorn. Ännu har vi inte sett fallande bostadspriser i statistiken men det här visar att det är vad hushållen förväntar sig och till viss del kan sådana förväntningar blir självuppfyllande. Trots stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en rejäl sättning på bostadsmarknaden”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Raset gäller hela landet och alla regioner visar kraftiga nedgångar, framhålls vidare.

Av de tillfrågade tror 22 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 55 procent förra månaden, medan 42 procent tror på fallande priser, jämfört med 8 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,48 procent, ned jämfört med 0,50 procent föregående månad.


Boprisindikatorn           apr    mar    feb
Boprisindikatorn -20 47 45
Öka 22 55 53
Minska 42 8 8
Binda räntan 7 4 6
Reporäntan 1 år 0,48 0,50 0,52

Bild: Boprisindikatorn

image