SEB: Företagarnas optimism mattas av rejält

2021-10-04 06:30:00

Företagarindikator
Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker med 9 enheter, från 37 till 28 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling sjunker också, från 11 till 9 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 10 enheter från 51 till 61 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 19 enheter, vilket är en minskning med 7 enheter från förra månaden.

- Trots att de flesta av coronarestriktionerna nu upphört ser vi den här månaden en tydlig avmattning i företagarnas optimism. Nedgången är den största hittills men utvecklingen inom gruppen enmansföretagare skiljer sig kraftigt. Företagare som driver aktiebolag växlar upp och visar på en ökad optimism medan de som driver enskild firma visar på en kraftig nedgång, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández.
Fler ekonomiska indikatorer
På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna mer positivt denna månad. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Precis som i förra mätningen visar alla indikatorerna positiva balansmått. Omsättningen går från plus 1 till plus 4 och arbetstiden från plus 4 till plus 5. Likviditeten stiger hela 4 enheter, från plus 4 till plus 8. 
- På helheten ser det ljust ut med en tydligt positiv utveckling av företagarnas ekonomiska situation jämfört med förra månaden. Dock är det även här en tydlig skillnad beroende på vilken bolagsform du har. De som driver ett aktiebolag verkar ha kommit igång bättre efter pandemin med en starkare utveckling för omsättningen, arbetstiden och likviditeten, säger Américo Fernández.
Företagarindikatorn - Utveckling sedan start:

okt sep aug jul-21 jun-21 maj-21 apr-21 mar-21 feb-21 jan-21 dec-20
-21 -21 -21
19 26 26 22 22 26 16 13 12 4 -1
 

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB och UNQUO (http://www.unquo.com/), som är en finansiell tjänst utvecklad av bankens innovationsstudio SEBx för att göra livet som egenföretagare enklare. Denna undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Undersökningen genomfördes under perioden 20 september till 29 september.

Cision