Aktie Styrelsen i SEB har beslutat att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den ytterligare ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie motsvarar, tillsammans med den ordinarie utdelningen om 4:10 kronor per aktie som utbetalades i april 2021, cirka 50 procent av SEB:s nettoresultat för räkenskapsåren 2019 och 2020.

Styrelsen har också beslutat att påbörja ett program för återköp av A-aktier för 2,5 miljarder kronor.

”SEB har genom pandemin bibehållit en stark finansiell position, vilket har möjliggjort för oss att stötta våra kunder genom dessa utmanande tider. Samtidigt överstiger SEB:s kapitalbuffert både myndighetskravet och bankens egen målnivå. När den ekonomiska återhämtningen nu är på god väg och Finansinspektionen har hävt sin rekommendation om restriktioner gällande utdelningar och återköp har styrelsen beslutat att initiera ett aktieåterköpsprogram och att föreslå en ytterligare ordinarie utdelning”, kommenterar styrelseordföranden Marcus Wallenberg.

SEB ämnar upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation som är 100-300 punkter högre än gällande kapitalkrav, skriver banken.

Den 30 juni 2021 var kapitalbufferten över myndighetskravet 860 baspunkter. Den föreslagna ytterligare ordinarie utdelningen och aktieåterköpsprogrammet kommer totalt sett minska kärnprimärkapitalrelationen med ungefär 150 baspunkter och redovisas i resultatet för det tredje kvartalet 2021. SEB planerar att fortsätta successivt minska kapitalbufferten mot den målsatta nivån.