Börsen Nästa år väntar en lågkonjunktur, men rimliga värderingar och investerarnas försiktighet gör att SEB rekommenderar en fortsatt neutral risknivå i portföljen. Det är “för sent att bli utpräglat defensiv”, uppger storbanken i en färsk strategirapport. 

“Vi kan troligen lägga inflationstoppen i den globala ekonomin bakom oss. Därmed bör vi också vara nära kulmen för styrräntehöjningarna bland världens centralbanker”. 

Det är inledningen på den senaste upplagan av SEB:s strategirapport ”Investment Outlook”. Banken uppger sedan att den räknar med en lågkonjunktur under 2023, men prognosen är att konjunkturen vänder upp redan året därpå.

“I detta huvudscenario blir recessionen trots allt tämligen grund och inte alltför utsträckt, dock med fortsatta risker på nedsidan”, fortsätter SEB i rapporten. 

Den väntade lågkonjunkturen kan enligt storbanken skapa “ytterligare volatilitet” på marknaden. Kombinationen av låga värderingar och en försiktig hållning bland investerare gör dock att SEB fortsatt rekommenderar en “risknivå kring neutralläget” i portföljen. 

Enligt storbanken är “för sent att bli utpräglat defensiv i portföljerna” eftersom ränteuppgången snart är förbi. 

“2023 innebär fortsatt tuffa tider men det gäller samtidigt som förväntad avkastning stigit, speciellt om man ser på lite längre sikt”, går det att läsa vidare i rapporten.

I den utländska aktieportföljen föredrar banken även fortsättningsvis “högkvalitativa tillväxtbolag”. SEB bedömer att motvinden från stigande räntor bör avta för aktierna framöver. 

“Vi har adderat en partiell valutasäkring mot den amerikanska dollarn, vilket i realiteten är snarlikt med att öka andelen svenska aktier på globalas bekostnad”, fortsätter banken. 

När det gäller svenska aktier behåller SEB en övervikt i storbolag med låga värderingar. Dessa aktier hittas framför allt i verkstads- och finanssektorn, enligt banken. I obligationsbenet har man i sin tur valt att öka löptiden på innehaven.

I Norden förväntar sig SEB en “positiv börsutveckling det närmaste året” i takt med att oron över inflationen och den branta ränteuppgången minskar i USA, vilket Privata Affärer tidigare rapporterat om

Men osäkerheten kopplat till Rysslands anfallskrig mot Ukraina kvarstår och ytterligare eskalering kan omkullkasta bankens positiva huvudscenario för börsutvecklingen i Norden, betonar SEB i rapporten.