Aktier SEB har studerat patentansökningar som är relaterade till ny teknik inom konceptet Industri 4.0. Tanken var att se vilka svenska bolag som är väl positionerade i den kommande snabba ”industrirevolutionen”, skriver SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg på bankens hemsida. Här har Cederberg valt ut fem industribolag som ligger i framkant i utvecklingen.

Just nu pågår en mycket snabb utveckling inom mekanik, energi och digitalisering, inte minst när det gäller smart integration av datasystem och självständiga produktionsprocesser. Konceptet Industri 4.0 har sitt ursprung i den tyska regeringens strategi för fjärde industrirevolutionen, skriver SEB. Flera svenska bolag ligger mycket väl till i denna utveckling mot ”Industri 4.0”.

”Överraskande bolag”

”Lite överraskande kan vara att Essity och Husqvarna tillhör de bolag som ansökt om flest patent. Mer väntat är kanske Ericssons plats på topplistan från Patent- och registreringsverket. Bolaget stod för runt 2 200 av 2 600 svenska företags patentansökningar inom Industri 4.0 under perioden 2010–2016”, skriver Stefan Cederberg.

Här är bolagen med många nya patentansökningar som aktiestrategen tipsar om inför framtiden:

Fem intressanta bolag

Essity: Bolaget utvecklar hygienprodukter med sensorer och kommunikation via internet för en mer effektiv planering av behoven. Bolaget satsar på att öka digitaliseringen i olika processer för att öka lönsamheten.

Husqvarna: Ökar ”intelligensen” hos olika produkter som kan kommunicera via internet. Dessutom satsning på mer ”självkörande” teknik, vilket breddar marknaden för produkterna. Enligt bolaget kan företagstjänster omsätta 700 miljarder dollar år 2030.

Ericsson: Bolaget breddar sin marknad med uppkopplade produkter och processer inom basstationer, mjukvara, säkerhet och molntjänster. Det gäller även sektorer som hälsovård, energi och fordon, samt företagsmarknaden.

Volvo: Bygger uppkopplad teknik som ger en mycket mer effektiv logistik. Vid kapitalmarknadsdagen nyligen framförde Volvo att den teknologiska förändringen inom logistikområdet är ”århundradets största möjlighet”. Lastbilstrafiken i Europa sker med tomma bilar på väg för att hämta upp varor, men med realtidsdata, lokalisering av lastbilar och planering av frakt kan både leveranskostnader och utsläpp minska rejält.

Boliden är det femte bolaget som genom att använda uppkopplad teknik kan utnyttja självkörande lastbilar och anläggningsmaskiner inom gruvor, sandtag, hamnar och logistikcentraler. Bolaget har redan börjat testa olika industriapplikationer i Aitik-gruvan.

”Nya affärsmodeller ger vinnare”

Nya affärsmodeller skapas genom att använda mjukvara i olika processer, vilket ger ökade intäkter och högre lönsamhet, konstaterar Stefan Cederberg.

”Företag som aktivt förändrar sin verksamhet med hjälp av teknisk transformation tillhör troligen de framtida vinnarna på Stockholmsbörsen”, skriver han.