Placera I det senaste numret av SEB:s nyhetsbrev Placeraren delar SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg med sig av sina bästa tips, under rubriken ”5 köptips med potential”. De fem bolagen är samtliga svenska industribolag.

De fem aktierna har alla ”möjlighet till god kursutveckling”, på lite sikt, framhåller Cederberg. Det finns en allmän förväntan om att 2021 blir en stark period med återhämtning i den globala ekonomin, och då lyfter marknadens förhoppningar att det ska visa sig i de siffror och den framtidstro som företagen presenterar i sina rapporter.

Andra och fjärde kvartalen är säsongsmässigt starkare än första kvartalet, framför allt gäller det tillverkningsföretagen. I år har det talats en hel del om komponentbrist, vilket kan förändra mönstret, menar Cederberg.

”Överraskande bra”

Första tipset är ABB, ett bolag som haft en ”överraskande bra utveckling”. Rapporten var positiv, och både orderingång och intäkter var högre än marknaden hade förväntat. Kombinerat med fortsatt låga omkostnader bäddar det för en positiv fortsättning.

”Utöver en överraskande bra utveckling och höjda vinstprognoser, lockar ABB-aktien med stöd från återköp för över 4 miljarder USD av den egna aktien i år”, skriver Stefan Cederberg.

”Högre vinster och marginaler”

På sikt är även SKF ett bra köptips, enligt Cederberg. Kvartalets resultat var ungefär som förväntat, men marknaden straffade ändå aktien på rapportdagen då kursen sjönk, trots ökad försäljning och genomförda kostnadsbesparingar.

Men på lång sikt är aktien värd att köpa, enligt SEB. SKF har höjt priserna, och är ”väl positionerat för att dra nytta av en global konjunkturuppgång”. Dessutom fortsätter SKF att öka investeringarna inom automatisering vilket innebär minskande tillverkningskostnader. Det ger i sin tur både högre vinster och marginaler.

”Vi bedömer att den senaste tidens aktiesvaghet är ett bra köpläge för en investerare med lite längre tidshorisont i sina investeringar. Nya växande affärsmodeller med prenumerationstjänster inom förebyggande underhåll och återvinning av olja är en krydda”, skriver Cederberg i Placeraren.

”Priser på rekordnivåer”

Ett tredje bolag med goda utsikter är SSAB där ”produktionen går för högtryck”, speciellt inom specialstål där både volymer och priser har ökat. Cederberg konstaterar dessutom att listpriserna på specialstål är på rekordnivåer, samt att kortsiktiga positiva utsikter kombineras med lovande hållbarhetssatsningar.

Satsningen på att producera koldioxidfritt stål är ett typexempel. SEB:s bedömning är att bolaget är ledande i branschen inom denna omställning. Stor volymtillväxt och kraftig prisutveckling gör utsikterna goda.

Gruvbolag lyfter

En tydlig trend just nu är att gruvindustrin har ökat produktionstakten eftersom mineralpriserna fortsätter att öka. Det lyfter orderingången för flera gruvbolag, och Stefan Cederberg tipsar om två framtida potential, Sandvik och Epiroc.

”Epiroc och Sandvik dominerar världsmarknaden för utrustning i framförallt underjordsgruvor. Epiroc är ett renodlat spel på ökade intäkter i sektorn och en investering i Sandvik ger en bredare exponering även mot en återhämtning inom sektorer som civilflyg, energi och bilar”, skriver Stefan Cederberg.