Aktier Efter osäkerheten på de finansiella marknaderna under första pandemi-året kan nästa år bli ett potentiellt utdelningsår, anser SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg. Han ser fem bolag med särskilt lockande utdelningspotential under 2021.

Pandemin har starkt påverkat de finansiella marknaderna och många bolag lämnade ingen utdelning i våras, av olika skäl. Men trots att många företag blivit kraftigt pressade på en osäker marknad med många nya restriktioner, har en hel del bolag visat en ”överraskande styrka på resultatnivå”, menar Stefan Cederberg, som på SEB:s hemsida drar slutsatsen att många ganska kraftiga stöd till företag har haft en positiv effekt.

Bolagen med särskilt lockande utdelningspotential är fem, varav det första i Cederbergs uppräkning är Volvo. Bolaget har klarat krisen bättre än förväntat och kommer att ”avsluta året med en ännu större nettokassa än innan krisen”.

Likviditeten är cirka 20 miljarder kr, men ökar när den senaste transaktionen, försäljningen av UD Trucks, genomförs.

”Eftersom bolaget inte verkar ha några förvärvsplaner ökar förväntningarna på utdelning”, skriver Stefan Cederberg.

Boliden, med en stark balansräkning, bra kassaflöde och begränsad nettoskuld, är det andra bolaget med god utdelningspotential.

Det tredje är Epiroc, verkstadsföretaget som knoppades av från Atlas Copco under 2018. Epiroc har gynnats av höga metallpriser, och har liksom Boliden en stor nettokassa, samt ägare som historiskt lämnat ”goda utdelningar”.

Byggbolaget NCC:s ökade lönsamhet, och nettoskulden nära noll kr, ger förutsättningar för en både stabil och hög utdelning i framtiden, menar Stefan Cederberg. Hans prognos på bolagets utdelning för året innebär en direktavkastning på 4 procent.

Telia är det femte bolaget med god utdelnkngspotential. Det är SEB:s favorit när det gäller utdelningar eftersom det i bolaget finns ”övervärden i form av infrastrukturtillgångar so kan avyttras till höga värderingar”.

En sektor som normalt lämnar goda utdelningar är bankerna. Stefan Cederberg konstaterar att den nordiska banksektorn generellt har starka balansräkningar. Eftersom bankerna inte lämnar utdelning i år finns det goda förutsättningar nästa år. Inte minst för att det kan finnas en önskan att kompensera för årets uteblivna utdelning.