Aktier Konsumentrelaterade bolag har blivit på modet under pandemin. Saker har blivit viktiga, samtidigt som upplevelser blivit oviktiga. Det gynnar ett antal bolag som frodas under sitta hemma-trenden vi nu lever i. Det konstaterar SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg i oktoberutgåvan av bankens nyhetsbrev Placeraren, där han också tipsar om fem bolag vars aktier fått större potential under pandemin.

Ett antal bolag har gått mycket bra på börsen under det senaste halvåret. ”Saker som tidigare var ”nice to have” har blivit ”need to have”, medan konsumtion av upplevelser har blivit ”not to have”, skriver Stefan Cederberg i nyhetsbrevet.

Vi har minskat vår spelplan under pandemin. Vi sitter hemma, eller rör oss i betydligt snävare cirklar än tidigare. Det har påverkat försäljningen av produkter relaterade till hemmet på bekostnad av bland annat ”upplevelser”.

”Attraktiv hävstångseffekt”

Bolag som producerar upplevelser, som rese-, flyg- och kryssningsbolagen, eller restauranger och teatrar, har fått minska verksamheterna rejält.

Det finns, menar Stefan Cederberg, en ”tydligt attraktiv hävstångseffekt” bland bolagen som gynnas av hemmatrenden. Det går bland annat att utläsa av att flera bolag nu signalerat positiva vinstvarningar.

Vi har sett en återgång till mer normala förhållanden under några sommarmånader och tidig höst. Men restriktionerna gäller fortfarande, och smittspridningsläget just nu är tämligen dystert igen.

Bryggare med potential

Restaurangbranschen drabbas hårt, men även den situationen har några ”vinnare”, till exempel Carlsberg, menar Stefan Cederberg.

Allt fler väljer att konsumera både mat och dryck i hemmet under pandemin, och kraven på kvalitet har ökat. Det gynnar ölproducenten, som bland annat ökat sin export till Kina, eftersom kineserna anser att det danska ölet är godare än det inhemska.

Även försäljningen av alkoholfritt öl har ökat, till fördel för Carlsberg, vars aktie haft en relativt svag utveckling hittills. En vändning är möjlig då SEB ”anser att det finns potential för fortsatt återhämtning av omsättning och vinst, speciellt nästa år då jämförelsen blir enkel”.      

Detaljhandeln driver logistikbolag

DSV är ett logistikbolag som en möjlighet att förbättra marginalerna under ”hemmatrenden”. Transportörer av varor gynnas av den kraftigt ökade försäljningen inom detaljhandeln. Behovet är så stort att transporter nu blivit en trång sektor, vilket är skälet till de kraftigt stigande fraktpriserna just nu.

Ett annat bolag i positiv utveckling är Electrolux, som befinner sig i en ordentlig återhämtning efter den kraftiga nedgången under våren. Electrolux har ett brett utbud av produkter, varav flera av dem visar på ”tydligt uppsving”, menar Stefan Cederberg.

Två fritidsrelaterade producenter har också stor potential just nu. Dometic, som tillverkar kylskåp och annan utrustning för husvagnar, husbilar, lastbilar och fritidsbåtar, tappade försäljning under andra kvartalet, men inledningen av hösten har medfört en ordentlig vändning. Skälet är bland annat att möjligheterna att resa utomlands nu är begränsade.

Stefan Cederberg tror att omsättningen kommer tillbaka till nivån den tidigare befann sig på, och att lönsamheten därför ”kan lyfta kraftigt de närmsta kvartalen”.

”Växande global trend”

Thule är också ett bolag som har en ljus framtid. Bolaget verkar i en nisch som befinner sig i en växande global trend som kan sammanfattas med ”utomhusaktiviteter”.

Ett tydligt ökat hälsomedvetande, inte bara utifrån pandemin, gynnar bolagets produkter, som kännetecknas av takboxar till bilar, cykelhållare och joggingvagnar.

Nu ser det dessutom ut som om de kommande vinteraktiviteterna sker i närområdet i stället för i fjällen, eller i Alperna. Det kommer att öka efterfrågan på Thules produkter, menar Stefan Cederberg.

”Deras premiumproduktstrategi innebär att ökade försäljningsvolymer genererar höga vinster och kassaflöden, vilket kan generera extra utdelningar framöver”, skriver han.