Fed Den senaste tidens kraftiga nedgång i amerikanska långräntor drivs troligen av att marknaden oroas över att Federal Reserve kommer att döda inte bara inflationen med tidigare räntehöjningar, utan också tillväxten. Det skriver SEB:s chefsstrateg Jussi Hiljanen i ett marknadsbrev.

”Den senaste tidens marknadsrörelser tyder på att marknaden alltmer förväntar sig att Fed dödar inte bara inflationen utan också tillväxten med tidiga räntehöjningar. Marknaden räknar därmed inte bara med övergående inflation, utan också med övergående tillväxt”, skriver han.

För denna tolkning talar att marknaden prisar in marginellt lägre räntor kommande 2-3 år samtidigt som långa räntor alltså sjunkit kraftigt.

”Marknaden tror att tidigare höjningar innebär mindre behov av höjningar längre fram”, skriver Jussi Hiljanen som tillägger att inkommande statistik från USA också varit åt det svagare hållet på sistone.

Långa amerikanska statsobligationsräntor har sjunkit kraftigt de senaste veckorna och 10-årstäntan är nu nere under 1,30 procent, på den lägsta nivån sedan mitten av februari.