Bostad SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 50 i december jämfört med 55 i november.

Av de tillfrågade tror 59 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 64 procent förra månaden, medan 9 procent tror på fallande priser, jämfört med 9 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,43 procent, upp jämfört med 0,40 procent föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

image