SEB: Extra bolagsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB den 12 november 2021

2021-10-21 15:00:00

På grund av pandemin och den osäkerhet som fortfarande råder har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand genom poströstning.

På agendan finns styrelsens förslag till ytterligare ordinarie utdelning om 4:10 kronor per aktie. Styrelsen föreslår 16 november 2021 som avstämningsdag för utdelningen, vilket betyder att utdelning förväntas ske 19 november 2021. Med denna avstämningsdag kommer sista dag för handel i SEB:s aktie inklusive rätt till utdelning att vara den 12 november 2021. Första dag för handel i SEB:s aktie exklusive rätt till utdelning kommer att vara 15 november 2021.

Kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com/sv och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm, från den 22 oktober 2021.

Kallelsen till stämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 22 oktober 2021. En annons om kallelsen införs i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri den 22 oktober 2021.

Läs mer om styrelsens förslag om ytterligare ordinarie utdelning här (https://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2021/seb-foreslar-ytterligare-ordinarie-utdelning-och-initierar-ett-aktieaterkopsprogram).

Cision