Börsen SEB bedömer att det blir en lågkonjunktur i år med en efterföljande återhämtning som tar fart under andra halvåret. Den väntade tillväxt- och vinstsvackan gör att storbanken behåller en neutral aktievikt framöver.

Det minskade inflationstrycket i framför allt USA men också Europa gör att en ”ljusare omvärldsbild tonar fram”, uppger SEB i en ny rapport om storbankens marknadsutsikter, ”Investment Outlook”.

”Vi räknar dock fortfarande med en mild recession under 2023, med en återhämtning som inleds under andra halvåret. Vår bedömning är att den bilden är diskonterad i finansmarknaderna, med räntor på mer normala nivåer och aktievärderingar i nivå med historiska snitt”, fortsätter banken. 

Men även fast utsikterna förbättrats väljer SEB att behålla en neutral fördelning mellan aktier och obligationer i sina portföljer. Storbanken påpekar att börserna fortsatt uppåt trots att analytikerna skruvat ned sina vinstprognoser den senaste tiden, vilket ”motiverar en försiktig inställning” till aktier i det korta perspektivet. 

”Givet att huvudscenariot kring tillväxten håller, är vi dock i närheten av den punkt där det är dags att blicka mot nästa fas. Vinsttillväxten bör komma tillbaka under det andra halvåret, vilket troligtvis sammanfaller med slutet på centralbankernas åtstramningar. Den längre börsbilden ser hoppfull ut”, skriver SEB vidare i rapporten. 

Beslutet att ligga kvar med en neutral aktievikt bygger också på att storbanken räknar med att konjunkturen försvagas samt att obligationer har ”en intressant förväntad avkastning”. 

”Dessutom skapar det en stabilisator mot eventuella vinst och konjunkturbesvikelser”, skriver SEB och syftar på obligationsbenet i portföljen.