Bank SEB är en av de banker som nämns i den läcka av så kallade misstankerapporter som publicerades av ett journalistnätverk den 20 september. Det skriver SEB i en kommentar på sin egen hemsida.

Läckan handlar om misstankerapporter, som kallas SARs, som banker dagligen skickar till finansinspektionerna runt om i världen, som en del i arbetet för att motverka penningtvätt eller annan finansiell brottslighet. Denna läcka handlar om misstankerapporter till den amerikanska myndigheten Fincen.

”SARs är polisiärt underrättelsematerial som banker inte får kommentera … Det är också viktigt att påpeka att läckan inte nödvändigtvis visar hela bilden av historien, bland annat eftersom den endast ger en delmängd av de SARs som rapporterats till den amerikanska myndigheten. Det framkommer inte heller om de banker som omnämns i läckan också har skickat misstankerapporter till sina länders finanspolis, och inte heller vilka ytterligare åtgärder som banker och myndigheter har vidtagit”, skriver SEB.

Vidare skriver SEB:

”Vi upptäcker varje dag fall där människor och företag försöker lura våra system, och vi rapporterar löpande till finanspolisen i de länder där vi bedriver verksamhet. Förra året rapporterade SEB och andra svenska banker närmare 17.000 misstankerapporter till den svenska finanspolisen”.