Bilden från The Nordic Mutant.

Analys Värderingen av Embracer är visserligen ganska hög, särskilt i det korta perspektivet, men det finns samtidigt potential för fortsatt hög tillväxt i ett längre tidsperspektiv.

Så kan SEB:s syn på Embracer sammanfattas enligt den analys, ”More building blocks in place”, banken släppte på måndagskvällen där rekommendationen för aktien lyfts från behåll till köp.

”Embracers utveckling har överträffat våra förväntningar sedan vi inledde bevakning för cirka ett år sedan. Även om värderingen kortsiktigt kan verka hög, tycker vi att möjligheterna för ihållande hög tillväxt och fortsatta förvärv i ett längre perspektiv underskattas av marknaden”, skriver SEB i analysen.

”Årstillväxt på 30 procent”

Om Embracer kan få ”hyfsad” avkastning på de investeringar som har gjorts de senaste åren kommer bolaget att ha en fortsatt starkt tillväxt de kommande åren, resonerar SEB som kalkylerar med en genomsnittligt årstillväxt på cirka 30 procent fram till räkenskapsåret 2022/2023.

”Förvärven av Saber och DECA förbättrar verkligen Embracers position för att ta upp kampen med de globala jättarna”, skriver SEB vidare och tillägger att förvärvsaktiviteten kan komma att öka, bland annat med tanke på att bolaget har 3,5 miljarder kr brutto i kassan.

Utmanande värdering

SEB tycker samtidigt att bolagets värdering är på gränsen till utmanande, särskilt om man justerar för aktiverade utvecklingskostnader (på rapporterad nivå finns det rabatt i förhållande till sektorn, påtalar SEB).

Men de i dagsläget höga multiplarna kan man acceptera, argumenterar banken och pekar på förmodat hög tillväxt, minskande utvecklingskostnader i relation till försäljningen samt ”chansen till ett större förvärv och/eller fortsatt kompletterande förvärv”. I ett scenario där bolaget använder nuvarande och kommande överskottskapital till förvärv ser SEB en kurspotential upp till drygt 280 kr kring 2022/2023.

Den nya riktkursen ligger på 185 kr, upp från 150 kr. Aktien handlas kring 168 kr på tisdagen, en uppgång med 0,8 procent i förhållande till måndagens stängningsnotering.