Valuta Nästan alla, 91 procent, av företag och finansiella institutioner, tror att Riksbanken höjer räntan i nästa steg, och hälften av dem tror att höjningen kommer redan i december. Innan den svaga kronan stärks igen, blir det lite värre. Det visar en enkät som SEB utfört under hösten.

Marknadsaktörernas syn på den svenska kronan redovisas i det nya numret av SEK News, som är SEB:s marknadspublikation för valutafrågor, analyser och rekommendationer för krontillgångar.

I enkäten ställdes frågor till finansiella institutioner och stora företag om deras förväntningar på bland annat Riksbanken och utsikterna för kronan.

Hökaktiga enkätsvar

Enkäten utförs varje halvår och den senaste visar att marknaden har ”en rekordstor positionering” för att kronan ska bli ännu svagare. Men nästan hälften, det vill säga 45 procent, av investerarna på ränte- och valutamarknaderna tror att Riksbanken höjer reporäntan, antingen i december eller i februari. Dessutom förväntar sig marknadsaktörerna att Riksbanken behåller den nuvarande räntebanan oförändrad vid mötet den 24 oktober.

”Enkätsvaren är tydligt hökaktiga i förhållande till nuvarande marknadsprissättning som nu prisar in en viss sannolikhet för höjning i närtid och en liten sannolikhet för sänkning längre fram. Det indikerar utrymme för stora rörelser om Riksbanken gör som aktörerna tror och lämnar räntebanan oförändrad i oktober och särskilt givet positioneringen för svag krona på valutamarknaden”, skriver SEB i SEK News.

”Riksbanken bär skulden”

Av dem som svarat på enkäten anser en majoritet att det är Riksbanken som bär skulden för den historiskt svaga kronan just nu. Samtidigt tror de som svarat på Riksbankens retorik kring räntan och räntebanan.

Om Riksbanken håller fast vid sin räntebana vid oktobersammanträdet förväntar sig marknadsaktörerna en ganska stor reaktion i både kronor, -9 öre i valutaparet EUR/SEK, och räntor, +7 punkter för tvååriga räntor,

Rörelserna vid detta utfall är något större än om Riksbanken i stället skulle mjuka upp sin räntebana och markera att det inte finns några utsikter för en räntehöjning över huvud taget under det kommande året.

Stärks successivt

Av det skälet har SEB reviderat sin kronprognos, och förväntar sig nu att valutaparet EUR/SEK handlas kring nuvarande nivåer under resten av året, men att kronan successivt stärks under nästa år.

Bedömningen är att EUR/SEK handlas kring 10,90 kr vid ingången till nästa år, vilket är 10 öre lägre än SEB:s tidigare bedömning 11,00 kr.

Det är det minskade obligationsutbudet som bidragit till kronförsvagningen, menar SEB. När banken gått igenom olika flöden i betalningsbalansstatistiken visar genomgången att förändringar i den utestående stocken av statsobligationer har bidragit till stora utflöden av kronor under de senaste tre till fyra åren.

En djupgranskning av flöden i betalningsbalansen visar att det primärt är tre faktorer som bidragit till de senaste årens försvagning av kronan.

Minskat utländskt ägande

De tre faktorerna är den kraftiga minskningen i det utländska ägandet av svenska statspapper. Tillsammans med Riksbankens låga upplåning av statsobligationer har resultatet blivit stora årliga utflöden av kronor sedan 2015.

Ökat sparande utomlands

Ett högt svenskt sparande har också medverkat till utflöden av kronor då sparare köpt utländska tillgångar.

Den tredje faktorn är att svenska företag ökat behållningarna på konton i utlandet som en reaktion på minusräntan.

Sammantaget visar SEB:s analys att dessa tre faktorer de senaste åren bidragit till ett totalt utflöde av valuta motsvarande nästan 15 procent av BNP.

”Skiftet verkar ha skett 2013-14 och sammanfaller därmed ungefär med den tidpunkt när kronan började försvagas i början av 2014. En rimlig slutsats är att dessa flöden därmed bidragit till den svaga valutan”, skriver SEB i SEK News.

Foto: AP/TT
Wall Street
Vaccinnyhet lyfte Wall StreetTurismaktier gick upp 15 procent
Foto: istockphoto
Bedrägerier
Danske Bank: Se upp för bedragare
Foto: Henrik Montgomery/TT
Börsen
Stark börsdag för Astra Zeneca
Bostad
Så renvoverar du smart
Rapportanalys
Sparekonom inte imponerad av storbankerna"Inget att hurra för"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Små kreditförluster för Handelsbanken
Rapporter
Bättre resultat än väntat för SEBPandemin har haft liten påverkan på resultatet
Analyser
Aktieanalyser: Köp JM och ABB
Näthandel
Näthandeln slår rekord
Asien
Uppåt på Tokyobörsen
Foto: Anders Good/TT
Fritidshus
Rekordstort intresse för fritidshus
Rekommendationer
Goldman Sachs: Köp SKF
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
JM har det tufft i Norge
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
Cloetta: Svårare sälja godis under pandemin
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
Avanzas resultat bättre än prognoserna
Försäkringar
Många hemmafixare osäkra på försäkringen
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden