Valuta Nästan alla, 91 procent, av företag och finansiella institutioner, tror att Riksbanken höjer räntan i nästa steg, och hälften av dem tror att höjningen kommer redan i december. Innan den svaga kronan stärks igen, blir det lite värre. Det visar en enkät som SEB utfört under hösten.

Marknadsaktörernas syn på den svenska kronan redovisas i det nya numret av SEK News, som är SEB:s marknadspublikation för valutafrågor, analyser och rekommendationer för krontillgångar.

I enkäten ställdes frågor till finansiella institutioner och stora företag om deras förväntningar på bland annat Riksbanken och utsikterna för kronan.

Hökaktiga enkätsvar

Enkäten utförs varje halvår och den senaste visar att marknaden har ”en rekordstor positionering” för att kronan ska bli ännu svagare. Men nästan hälften, det vill säga 45 procent, av investerarna på ränte- och valutamarknaderna tror att Riksbanken höjer reporäntan, antingen i december eller i februari. Dessutom förväntar sig marknadsaktörerna att Riksbanken behåller den nuvarande räntebanan oförändrad vid mötet den 24 oktober.

”Enkätsvaren är tydligt hökaktiga i förhållande till nuvarande marknadsprissättning som nu prisar in en viss sannolikhet för höjning i närtid och en liten sannolikhet för sänkning längre fram. Det indikerar utrymme för stora rörelser om Riksbanken gör som aktörerna tror och lämnar räntebanan oförändrad i oktober och särskilt givet positioneringen för svag krona på valutamarknaden”, skriver SEB i SEK News.

”Riksbanken bär skulden”

Av dem som svarat på enkäten anser en majoritet att det är Riksbanken som bär skulden för den historiskt svaga kronan just nu. Samtidigt tror de som svarat på Riksbankens retorik kring räntan och räntebanan.

Om Riksbanken håller fast vid sin räntebana vid oktobersammanträdet förväntar sig marknadsaktörerna en ganska stor reaktion i både kronor, -9 öre i valutaparet EUR/SEK, och räntor, +7 punkter för tvååriga räntor,

Rörelserna vid detta utfall är något större än om Riksbanken i stället skulle mjuka upp sin räntebana och markera att det inte finns några utsikter för en räntehöjning över huvud taget under det kommande året.

Stärks successivt

Av det skälet har SEB reviderat sin kronprognos, och förväntar sig nu att valutaparet EUR/SEK handlas kring nuvarande nivåer under resten av året, men att kronan successivt stärks under nästa år.

Bedömningen är att EUR/SEK handlas kring 10,90 kr vid ingången till nästa år, vilket är 10 öre lägre än SEB:s tidigare bedömning 11,00 kr.

Det är det minskade obligationsutbudet som bidragit till kronförsvagningen, menar SEB. När banken gått igenom olika flöden i betalningsbalansstatistiken visar genomgången att förändringar i den utestående stocken av statsobligationer har bidragit till stora utflöden av kronor under de senaste tre till fyra åren.

En djupgranskning av flöden i betalningsbalansen visar att det primärt är tre faktorer som bidragit till de senaste årens försvagning av kronan.

Minskat utländskt ägande

De tre faktorerna är den kraftiga minskningen i det utländska ägandet av svenska statspapper. Tillsammans med Riksbankens låga upplåning av statsobligationer har resultatet blivit stora årliga utflöden av kronor sedan 2015.

Ökat sparande utomlands

Ett högt svenskt sparande har också medverkat till utflöden av kronor då sparare köpt utländska tillgångar.

Den tredje faktorn är att svenska företag ökat behållningarna på konton i utlandet som en reaktion på minusräntan.

Sammantaget visar SEB:s analys att dessa tre faktorer de senaste åren bidragit till ett totalt utflöde av valuta motsvarande nästan 15 procent av BNP.

”Skiftet verkar ha skett 2013-14 och sammanfaller därmed ungefär med den tidpunkt när kronan började försvagas i början av 2014. En rimlig slutsats är att dessa flöden därmed bidragit till den svaga valutan”, skriver SEB i SEK News.

Bolån
Här är bankerna som höjt bundna boräntorna
Foto: Shutterstock
Aktie
Investmentbanken: Upprepar övervikt för Swedbank"Värderingen speglar redan riskerna"
Swedbank
Advokat: Allvarligare med brott mot sanktionerKan bli "ytterst allvarliga" konsekvenser för Swedbank
Finans
Riksbanken: Riskerna för den finansiella stabiliteten har ökatProblem på bostadsmarknaden kräver politiska lösningar
PA-skolan
Bli ett riktigt aktieproffs i PA-skolans fördjupningskurs
Aktie
Han blir ny vd för Norwegian
Foto: istockphoto
Pension
Här är yrkena som ger mest i pension
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens analyser
Börsen
Nedåt på börsen
Analys
Analytiker: Swedbanks penningtvättsproblem inte helt diskonteradeSänker till sälj
Bank
UG: Swedbank kan ha medverkat till sanktionsbrott
Foto: Shutterstock
Pension
"Pensionsbolagen brister i kvalitet i hållbara investeringar"Ratingen: Två bolag tappar, två ökar
Foto: Suvad Mrkonjic/TT
Aktie
Modeföretaget ansöker om rekonstruktionAktien rasar 40 procent på börsen
Sektor
Nordeas analytiker sänker storbankernaSätter sälj på SEB och SHB
Sektor
Cannabisaktier – bubblan som brastKursras och minskat intresse bland spararna
Foto: Anders Wiklund/TT
Årets julklapp
Mobillådan Årets julklapp 2019
Foto: istockphoto
Asien
Nedåt på asiatiska börser
Årets Fond
Hjälp oss utse "Läsarnas favorit" i Årets Fond
Aktie
Så gör du med Oscar Properties nyemission och utbyteserbjudande"Teckna inte nya och byt inte ut gamla"
Sektor
Kepler Cheuvreux: Köpläge i norsk lax trots stämningshot
Reglering
Regeringen vill bredda begreppet insiderbrottFler saker ska bli olagliga
19/11
Trading Direkt: Fokus på SEB och Swedbank
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Valueguard: Säsongsrensade bopriser steg i oktober
Fed
Trump: Amerikanska räntor borde vara de lägsta i världen"Vi är USA"
Valuta
Handelsbanken: Pensionärerna kan rädda den svaga kronan
Foto: Shutterstock
Placera
Fem köpvärda svenska kursraketer"Betydande uppsida trots kursrusningar"
Foto: Janerik Henriksson/TT
Penningtvätt
Estniska FI ser tecken på att Swedbank agerat kriminelltAktien faller efter beskedet