Analys Återhämtningen på hotellmarknaden kommer att ta längre tid än väntat och överskott på rum kommer att sätta press på priserna även efter lättade restriktioner. Det skriver SEB i analyser av Scandic och Pandox och sänker rekommendationerna för de båda bolagen till sälj. 

”Vi ser inga tecken på återhämtning i det första kvartalet 2021 eftersom restriktionerna väntas fortsätta under kvartalet och möjligen in i nästa”, skriver SEB om utsikterna för Scandic i det korta perspektivet.

Men även efter lyfta restriktioner ser SEB en fortsatt överkapacitet med pressade priser som följd lång tid framöver, och fortsatt press på hotellbolagets lönsamhet. Även om likviditeten inte tycks vara ett problem i närtid så börjar Scandics nettoskuld närma sig börsvärdet och begränsar utdelningspotentialen, menar SEB.

Den sega återhämtningen kommer även att påverka hotellfastighetsbolaget Pandox som står för en stor del av Scandics hotellrum.

”EV/GAV-multipeln (bolagsvärdet i förhållande till bruttovärdet på fastigheterna) ligger på 0,8 gånger, vilket är lågt i ett historiskt perspektiv, men värderingen av bolagets fastigheter är osäker i den för närvarande väldigt utmanande marknaden för hotellindustrin”, skriver SEB.

Trots sänkt rekommendation behåller SEB Pandox riktkurs vid 110 kronor per aktie. Under den första halvtimmens handel på måndagen gjordes avsluten i hotellfastighetsbolagets aktie mellan 132 och 134 kronor efter en nedgång på drygt 3 procent.

Även Scandic får behålla sin riktkurs som är satt till 25 kronor. Vid samma tidpunkt hade aktien handlats ned drygt 6 procent till 31 kronor.