Bopriser Efter en lång tids kraftig uppgång har lägenhetspriserna i Sverige stabiliserats sedan mitten av 2017. En viktig anledning verkar vara amorteringskraven, som höjt utgifterna för hushållens bolån till en historiskt hög nivå. Detta kommer troligen också att dämpa ytterligare prisuppgångar framöver, utöver löneökningstakten, så länge som räntorna inte sjunker. Det skriver SEB-ekonomerna Lauri Hälikkä och Olle Holmgren i en analys.

”Vi tror att amorteringskraven som infördes för några år sedan har höjt utgifterna för bolån till en historiskt förhöjd nivå, vilket sannolikt kommer att dämpa ytterligare prisuppgångar för lägenheter över nominell lönetillväxt, så länge som räntorna inte sjunker ytterligare”, skriver de båda ekonomerna.

Deras analys visar att hushållens utgifter för bolån (räntor plus amorteringar) varit förvånansvärt stabila i förhållande till lönen de senaste årtiondena. Stadigt sjunkande räntor verkar därför vara den viktigaste förklaringen till den tidigare kraftiga prisuppgången på lägenheter.

Ändrad bild

De nya amorteringskraven har dock ändrat bilden. Enligt SEB:s beräkningar har de gjort att utgifterna för bolån stigit från 10 till 15 procent av lönen i Sverige och från 15 till 20 procent i Stockholm. Amorteringskraven har därmed lyft utgifterna för hushållens bolån till en historiskt relativt hög nivå, vilket dämpar utsikterna för ytterligare prisuppgångar.

Tidigare har bolåneutgifter runt 14-16 procent av lönen sammanfallit med en svagare prisutveckling för lägenheter, mer i linje med löneökningstakten. Detta syns bland annat när Riksbanken höjde reporäntan 2006-2008 och 2010-2011.

Utesluter inte nya prisuppgångar

SEB-ekonomerna noterar att prisnedgången på 10 procent hösten 2017 sammanföll med högre utgifter för bolån till följd av amorteringskraven, men även med ett ökat utbud och förväntningar om räntehöjningar från Riksbanken. Lägenhetspriserna var i början av 2020, före coronapandemin, nästan tillbaka till toppnivån 2017. Efter en inledande nedgång i början av coronakrisen har priserna återhämtat sig på sistone.

”Även om nya stora prisuppgångar inte kan uteslutas, innebär de historiskt höga bolåneutgifterna att lägenhetspriserna kan ha svårt att växa snabbare än nominella löneökningar framöver, vilka under de kommande 2-3 åren beräknas vara i genomsnitt 2-2,5 procent”, skriver Lauri Hälikkä och Olle Holmgren.

En osäkerhetsfaktor är att Finansinspektionen nu medger undantag från amorteringskraven, till följd av coronakrisen. SEB-ekonomerna tror dock inte att hushållen väger in en tillfällig lättnad när de fattar långsiktiga beslut om bostadsköp.

 

Foto: Shutterstock
Placera
DNB Markets: Sektorskifte på börsen"Verkstad och fastigheter vinner terräng"
Placera
Söderberg & Partners: Så ska du placera i höstStrategirapporten ”Climbing the Wall of Worry”
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedgång på Wall Street
Börsen
Viss återhämtning på börsen
Notering
Så går det för Readly i premiärenStigande kurs efter trevande start
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Aktie
SSM:s skyskrapeplaner får nobben
Foto: Henrik Montgomery/TT
Skatter
Företagens skatter sänks med 10 miljarder i budgetförslaget
Foto: Alexander Larsson Vierth/TT
Analys
SEB: SHB:s intäkter kan falla snabbare än kostnaderna
Fonder
Bästa fondbolagen enligt Morningstars nya betygssystem
Aktie
Bravida återinför utdelningBetalar tillbaka permitteringsstöd
Fed
Powell: "Mycket kraftfull" framåtblickande guidning
Fed
Fed lämnar räntan oförändradSer oförändrad ränta fram till och med 2023
Aktie
Sweco vill ge ytterligare utdelningVill också genomföra aktiesplitt
Aktie
Omvänd vinstvarning från NobinaResultatet före skatt 65 procent högre än väntat
Foto: Shutterstock
Bostad
"Pandemin kan skapa trendbrott på bomarknaden""Distansarbete möjliggör flytt från storstäder"
Sektor
DNB: 10-procentiga utdelningar från bankerna nästa år
Sektor
Efter pandemin: Allt fler samhällsfastigheter säljs utKommunala underskott bäddar för nya fastighetsaffärer
Foto: Richard Drew/AP/TT
Aktie
Spotify tappar efter Amazons podcastsatsning
Foto: Jessica Gow/TT
Bank
SHB:s vd: Kontoren förblir bankens ryggrad
Placera
SEB: Idealiskt köpläge i teleoperatören"Överlägsen jämfört med sektorkollegerna"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Swedbank: Bostadsrätten intressant investering - men var försiktig
USA
SEB: Biden sannolik segrare i stökigt val
Analyser
Här är onsdagens nya köprekar
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sparbarometern
SEB: Kraftig ökning av hushållens förmögenheter