Aktier En väldiversifierad portfölj med en mindre övervikt aktier. Det rekommenderar SEB till sina Private Banking-kunder i den osäkra omvärldsmiljön. 

I en ny investerarrapport, ”Investment Outlook”, riktad till sina förmögna Private Banking-kunder skriver SEB att världsekonomin bromsar in och närmar sig en mild recession. Storbanken uppger att den räknar med ”ett riktigt svagt helår 2023”, men att tillväxten sedan gradvis tar fart igen.

– Vi tror att investerare kommer se 2023 som ett vändningsår och istället blicka ut över 2024. Därmed kommer investerare inom en ganska snar framtid inkludera en vändning och förbättring av situationen och anpassa sin risknivå samt positionering utefter detta. I praktiken skulle det innebära att det finns goda förutsättningar för att riskaptiten bottnar under den andra halvan av 2022, säger Fredrik Öberg, investeringschef på SEB:s avdelning för Private Wealth Management & Family Office, i en kommentar.

– Detta tillsammans med en rimlig värdering och en defensiv positionering gör att vi landar i att det är lämpligt med ett neutralt risknyttjande i våra portföljer trots alla mörka moln på himlen, tillägger han. 

Storbanken skriver att den har en ”tämligen neutral allokering” med en svag övervikt aktier medan räntebärande- och alternativa investeringar underviktas marginellt. Portföljen uppvisar enligt SEB ”motståndskraft” när riskaptiten sjunker på marknaden, trots den mindre aktieövervikten. 

”Att ha en bred riskexponering när tiderna är osäkra är alltid viktigt. Det ger stabilitet och framtida manöverutrymme och bör tillämpas oavsett om man är anhängare av scenariot med en djupare nedgång eller den mildare varianten”, skriver SEB och syftar på utvecklingen för ekonomin.

”Det är en princip vi kommer att fortsätta tillämpa under rådande marknadsomständigheter då det ger en avkastning som är robustare”, går det att läsa vidare i rapporten. 

Lågt värderade svenska aktier och en global övervikt på aktiesidan, vilket gett en positiv valutaeffekt, är två positioner som har stabiliserat portföljen under året, enligt SEB. 

Exponeringen mot tillväxtbolag och exkluderingar av hållbarhetsskäl har i sin tur dragit ned avkastningen. Olje- och gaspriserna har stigit kraftigt under året samtidigt som tillväxtbolag tagit allra mest stryk i börsfallen. 

”Detta är ett långsiktigt ställningstagande som vi anser sunt och som vi räknar med kommer att främja avkastningen framöver”, kommenterar SEB sin hållbarhetspolicy kopplat till investeringar.