Placera När börsens coronakris bottnar och aktiemarknaden vänder uppåt igen finns långsiktiga möjligheter för den som är villig att ta en risk. Det anser SEB:s aktiestrateg Stefan Cederberg, som i ett placeringsbrev från banken avslöjar vilka vinnaraktier han tror på – post corona.

Året 2020 blir ett av de svåraste åren hittills på aktiemarknaden och ännu syns inga tydliga tecken på att indexkurvorna vänder uppåt. Men förr eller senare sker det.

Stefan Cederberg konstaterar att vinstprognoser fortsätter att skrivas ned, bolag ställer in utdelningar eller tvingas låna mera, vilket ökar skuldsättningen.

Men för den som tittar framåt och är beredd att ta en risk, går det att upptäcka potentiella kursvinnare när kurvorna ändrar riktning, anser han.

Stefan Cederberg tror att vändningen kommer att innebära möjligheter för mindre konjunkturkänsliga bolag, och exemplifierar med H&M och Carlsberg.

H&M stärker sin konkurrensförmåga efter krisen eftersom många av de mindre konkurrenterna i klädbranschen riskerar att få finansiella problem.

Även bolag som GN Store Nord, med verksamhet inom hörselhjälp, som nu påverkas negativt när den äldre befolkningen väljer att isolera sig i ökad utsträckning, kommer att gynnas av ökad efterfrågan efter pandemin.

Just nu finns ett tydligt fokus på hälsofrågor och två bolag som gynnas av den trenden är Getinge och Arjo.

Getinge är ett bolag som kan gynnas av ökade satsningar på hälsovård både på kort och lång sikt, medan Arjo, en global leverantör av medicintekniska produkter som exempelvis vårdsängar, sannolikt gynnas på både kort- och medellång sikt.

En stor effekt av virusspridningen är den snabba utbredningen av distansarbete och hemmastudier på grund av skolstängningarna. Kinnevik har med sin satsning på bolag inom e-handel en god möjlighet att kunna positionera sig här, även om deras största e-handelsinnehav, Zalando, har påverkats negativt av konsumenternas minskade inköp under första och troligen även andra kvartalet i år.

Ett annat intressant bolag med potential är Bygghemma, som är marknadsledare i Norden inom försäljning av byggvaror, trädgårdsprodukter, möbler och heminredning på nätet.

Vilka bolag är då inte vinnare efter coronan? Eftersom de ekonomiska aktiviteterna minskar i takt med den stigande arbetslösheten är risken uppenbar att konsumenterna undviker stora inköp. Det drabbar sannolikt alla bilproducenter.

Den risken är stor även för en hel del verkstadsbolag, som till exempel SKF, som kan drabbas av att återhämtningen blir mindre och tar längre tid än vad analytikerna förväntar sig just nu.