SEB:s vd Johan Torgeby.

Aktie SEB-aktien steg ungefär 3 procent på torsdagseftermiddagen efter beskedet att Finansinspektionen utdömer en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i bankens arbete mot penningtvätt i Baltikum.

SEB noterar i ett uttalande att Finansinspektionen har beslutat att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig. Sanktionsavgiften på 1 miljard kronor motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende, noterar banken vidare.

”SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar”, säger SEB:s vd Johan Torgeby.

Finansinspektionen har bedrivit sin tillsyn i samarbete med de baltiska tillsynsmyndigheterna. Samtliga tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum har i och med detta avslutat sina undersökningar gällande SEB:s arbete mot penningtvätt, framhåller banken.

Konkurrenten Swedbank fick tidigare i år betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor för brister i sitt arbete mot penningtvätt i Baltikum.

 

Graf: SEB-aktien torsdagen den 25 juni

image

Bildkälla: Infront