SEATWIRL: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS 47 MLN KR

2021-10-29 08:38:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Seatwirl har beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner uppgående till 47 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 21,3 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 56,8 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 9 november till och med den 23 november.

"Motivet för företrädesemissionen är att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital", heter det.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 23 miljoner kronor.Direkt-SE