SEATWIRL: FÖRESLÅR RIKTAD NYEMISSION OM CA 3,3 MLN KR

2021-06-16 16:39:55

STOCKHOLM (Direkt) Seatwirl, verksamt inom havsbaserad flytande vindkraft, föreslår en riktad emission om 26.000 aktier till den nya föreslagna styrelseledamoten Lars Tenerz.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i den föreslagna emissionen är 128:00 kronor per aktie. Emissionen motsvarar ett kapitaltillskott till bolaget om cirka 3,3 miljoner kronor.

Emissionen uppges resultera i en utspädning om cirka en procent av antalet aktier i bolaget.

"Ett separat pressmeddelande med kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna den riktade emissionen publiceras inom kort", uppges det i pressmeddelandet.Direkt-SE