Bilar Det är populärt att leasa sin bil. smidigt, men det kan uppstå problem. Inte minst vid separation eller dödsfall, menar Oscar Coronel, konsumentjurist på Familjens Jurist.

I dag står närmare hälften av nybilsförsäljningen leasingbilar enligt en Sifoundersökning från SBM Försäkring.

Men alla tänker inte på de juridiska fallgropar som finns vid billeasing. Det menar Oscar Coronel, konsumentjurist på Familjens Jurist.

– Privatleasing av bil är som ett abonnemang som oftast tecknas med ett företag under en treårsperiod. Månadskostnaden beror på vilken modell, extrautrustning och planerad körsträcka du väljer. Det sistnämnda får du inte överskrida under den avtalade leasingperioden vilket är något som många har dålig koll på, säger Oscar Coronel, senior jurist och kompetensansvarig inom konsumenträtt på Familjens Jurist.

Enligt Oscar Coronel är det viktigt att du uppger rätt körsträcka. Om du kör mer än den körsträcka du uppgett kan kostnaden för de extra milen (så kallade övermil) bli mycket hög. Om du höjer körsträckan kan det i sin tur innebära att leasingavgiften höjs avsevärt. enligt Oscar Coronel.

– Rent generellt har du som konsument ett svagt skydd, och till skillnad från om du köper en bil omfattas du inte av konsumentköplagen. Istället är det alltid villkoren i avtalet som styr.

–Är du gift eller sambo är det ytterligare aspekter att ha koll på, menar Oscar Coronel.

-Avtalen tar oftast inte hänsyn till en plötsligt förändrad livssituation. Det är därför väldigt viktigt att du förstår villkoren och vilka risker som finns innan du skriver på avtalet, annars kan en leasingbil bli en väldigt dyr affär, säger Oscar Coronel, som rekommenderar de som hamnar i tvist med leasingföretaget att vända sig till ARN. Allmänna reklamationsnämnden.

Enligt Oscar Coronel handlar tvisterna mellan leasingtagare ofta om fem problem. 

Här klargör Oscar Cornel rättsläget för dem om:

Man avbryter avtalet i förtid.

–Då blir du nästan alltid återbetalningsskyldig. Det kan vara väldigt dyrt att avbryta ett leasingavtal i förtid, och det finns i vissa avtal ingen rätt alls att avsluta det i förtid, oavsett om din ekonomiska situation skulle ändras under leasingperioden. 

Månadsavgiften inte betalas i tid.

–Leasinggivaren har då rätt att häva avtalet och kräva ersättning av dig för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 % och ibland mer. Det kan alltså bli mycket kostsamt om du skulle missa att betala, även om det skulle vara en engångshändelse. 

Bilen skadas.

–Du behöver, bortsett från det som kallas för normalt slitage, alltid lämna tillbaka bilen i oskadat skick till leasinggivaren. Om bilen har skador är du alltså skyldig att betala för skadorna. 

Jag separerar.

–Om du separerar eller skiljer dig så omfattas inte en leasad bil av bodelningen. En separation, skilsmässa eller förändrad ekonomisk situation ger dig heller ingen rätt att avsluta leasingen i förtid. Behöver du avbryta ett leasingavtal i förtid kommer du, oavsett vad, bli återbetalningsskyldig för en del av återstående leasingavgifter. 

Leasingtagaren dör.


–Om någon skulle avlida har de flesta leasingavtal regler som gör att avtalet sägs upp omedelbart. Leasingtagarens dödsbo kan då bli skyldigt att betala ersättning för en del av återstående leasingavgifter, ofta så mycket som 30-40 procent och ibland mer.