Resor Restriktionerna i Sverige är borttagna och många svenskar planerar och bokar utlandsresor till novemberlovet. Se över ditt försäkringsskydd, manar Konsumenternas Försäkringsbyrå, för pandemin kan fortfarande påverka din resa.

Den omedelbara effekten av att UD tog bort sin avrådan från resor är att reseskyddet i hemförsäkringen åter igen gäller hos samtliga försäkringsbolag.

– Många vill resa utomlands nu. Men allt är inte som vanligt. Pandemin pågår fortfarande och kan påverka resan. Ska du resa utomlands så bör du ta reda på vad din reseförsäkring täcker och vad du själv kan behöva stå för, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Restriktioner finns kvar

I många länder finns restriktioner kvar och dessa kan påverka din resa. Det kan finnas krav på negativa tester, eller vaccinationsintyg. I sådana länder är sannolikt sjukvården hårt belastad, vilket gör att det kan ta längre tid att få hjälp om du blir sjuk.

– Mycket kan hända som kan påverka din resa. Res aldrig utan försäkring och se till att ha en buffert så att du klarar förseningar och andra oförutsedda händelser, säger Gabriella Hallberg, jurist och reseexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

”Medicinsk förhandsbedömning”

Din hemförsäkrings reseskydd täcker framför allt akuta sjukdomsfall och olycksfall. Blir du sjuk i covid-19 gäller ditt reseskydd precis som för andra sjukdomar, eller olycksfall. Att tänka på är att du ska vara symptomfri, samt att du inte behövt uppsöka en läkare under de tre senaste månaderna.

– Om du nyligen har varit sjuk bör du kontakta ditt försäkringsbolag före resan. Du behöver göra en medicinsk förhandsbedömning för att få besked om hur ditt reseskydd gäller, säger Gabriella Hallberg

”Försäkringen täcker inte merkostnader”

Många har avbeställningsskydd i sina hemförsäkringar som gör att du kan få ersättning om du tvingas ställa in en resa. Det vanligaste är att det i sådana fall krävs ett läkarintyg, eller att du har betalat resan med ett kreditkort.

– Försäkringen täcker däremot normalt inte merkostnader som kan uppstå om du får problem med reseintyg, covidtester och vaccinationsintyg. Om resplanen måste ändras så får du själv stå för kostnader för till exempel flygbiljetter och extra hotellnätter, säger Gabriella Hallberg.