Aktie (Uppdaterad) Teckningskursen i den riktade emission som teknikkoncernen Sdiptech aviserade på tisdagskvällen blev 105 kr per aktie. Det uppger vd Jakob Holm till Nyhetsbyrån Direkt i en intervju, strax efter att bolaget under onsdagsmorgonen meddelat att det fått in 353 miljoner kr via en riktad emission – pengar som huvudsakligen ska användas till förvärv.

Teckningskursen kan ställas mot att aktien stängde på 110 kronor på tisdagen, och rabatten blev därmed 4,5 procent.

Emissionen omfattar knappt 3,4 miljoner aktier, vilket är i linje med förhandsbeskedet, och bolaget kommer därmed att tillföras 353 miljoner kronor brutto. Pengarna ska enligt bolaget användas till att stärka bolagets balansräkning ”för fortsatt flexibilitet i förvärvsarbetet”.

Bland tecknarna hittas Invesco Asset Management, Danske Invest, Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder.

”Den riktade nyemissionen var väsentligt övertecknad, och aktieägarbasen breddades med ett flertal nya svenska och internationella institutionella investerare”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen medför en utspädning för existerande ägare om 9,5 procent.

Transaktionen hanterades av ABG Sundal Coller och Nordea.

Kapital för förvärv

Sdiptech, som levererar produkter och tjänster för olika segment inom infrastruktur, kommer uteslutande att använda det nyligen intagna kapitalet för förvärv. Potentiella förvärvskandidater är typiskt sett bolag med verksamhet i Norden och Storbritannien.

Det uppger vd Jakob Holm till Nyhetsbyrån Direkt i en intervju, strax efter att bolaget under onsdagsmorgonen meddelat att det fått in 353 miljoner kr via en riktad emission.

– Vi har tillväxtmål som är i balans med våra skuldsättningsmål. Det innebär i sin tur att vi behöver vara noggranna med i vilken ordning förvärven genomförs och när de sker, säger Jakob Holm, och tillägger att emissionen ger en bättre flexibilitet vad gäller detta.

– När förvärvsmöjligheter dyker upp kan vi då agera direkt. Det ger en ökad flexibilitet i vårt förvärvsarbete som är viktigt.

Nya aktieägare

Syftet med den riktade emissionen är även att få in nya aktieägare och Jakob Holm uppger att många välrenommerade svenska samt nya investerare nu kommit in i bilden.

Vilka eller vilket bolag Sdiptech möjligen kan komma att förvärva vill vd:n inte gå in på i detaljnivå, men han nämner att det typiskt sett handlar om bolag med verksamhet i Norden och Storbritannien.

– Marknaderna i Norden och Storbritannien har vi under en längre tid haft en bra pipeline med bra kandidater, vilket vi även har nu, säger Jakob Holm.

Är det viktigt eller till och med ett krav att de potentiella förvärvskandidater ni tittar på står hyfsat oberoende av coronasituationen?

– Vi letar hela tiden efter bolag som inte är känsliga mot konjunkturskiftningar överhuvudtaget. Vår verksamhet är inom infrastruktur, som i sig står relativt oberoende konjunkturläget, säger vd och fortsätter:

– Klart att det kan vara så att det kan uppstå temporära fenomen i dessa tider när servicetekniker och fältarbetare inte får komma till arbetsplatsen, då får vi svårt att leverera. Det är dock tillfälliga problem. Förvärv av bolag där efterfrågan kraftigt går ned och där order försvinner för alltid, det undviker vi, säger Jakob Holm.

Sdiptech har ett mål om årliga förvärv av bolag som totalt har ett ebita-resultat om 90 miljoner kr, är ni på väg att nå detta mål?

– Det är ett långsiktigt mål och förvärven kan komma ojämnt fördelade över tid. Det viktigaste är att förvärva bra bolag, avslutar vd:n.

Omkring 10.30-tiden på onsdagen hade Sdiptech-aktien backat 1,8 procent till 108 kr.