SDIPTECH: TECKNINGKURS 230 KR I RIKTAD NYEMISSION, RABATT 7%

2022-11-17 06:27:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sdiptech meddelar att teckningskursen blev 230 kronor i den riktade nyemission som aviserades efter börsstängning onsdag. Teckningskursen, som fastställts via accelererad bookbuilding, motsvarar en rabatt om 6,9 procent gentemot emissionsdagens stängningskurs om 247 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen omfattade 2,2 miljoner B-aktier och tillför Sdiptech 506 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad och investerare i den utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare inklusive Skandia, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder och Cliens Kapitalförvaltning.

Bolaget avser att använda emissionslikviden till att ge Sdiptech ökad flexibilitet för en fortsatt aktiv förvärvsagenda baserat på bolagets starka pipeline på kort till medellång sikt.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 5,6 procent av antalet aktier och 3,8 procent av antalet röster.Direkt-SE