Rapporter Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar ett rörelseresultat på 178 miljoner kronor under första kvartalet 2023 (122). Nettoomsättningen uppgick till 1 077 miljoner kronor (784).

Resultat efter skatt blev 95,8 miljoner kronor (76,1). Konsensus från Pinpoint Estimates, med tolv bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 171 miljoner kronor och en omsättning på 1 005 miljoner kronor.

Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av winvesterare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

”Efterfrågan är god och vi ser inga tecken på avmattning. Hanteringen av kvarstående inflation är effektiv och vår marginalförstärkning fortsätter såväl organiskt som genom förvärv. Enligt plan är också leveranserna i vår enhet för elbilsladdare nu återställda på förväntade höga volymer och lönsamhet”, skriver vd Jakob Holm i delårsrapporten.

Sdiptechs affärsenheter i UK gynnas enligt vd:n av de investeringar inom klimat, energieffektivitet och hållbar infrastruktur som Storbritanniens regering tidigare beslutat. Bland annat satsar man 6,6 miljarder pund i koldioxidsnål teknik till byggnader. Ett annat område som gynnar Sdiptechs enheter är Storbritanniens investeringar i att bygga säkrare, mer pålitliga och effektiva järnvägar.

”Vi är trygga med att koncernens lönsamhet ska fortsätta att växa och etableras runt 20 procent i ebita-marginal och ser positivt på det fortsatta året”, skriver Jakob Holm.

I det första kvartalet steg ebita-marginalen till 18,9 procent (18,5).