SDIPTECH: AVSER GÖRA RIKTAD NYEMISSION OM 500 MLN KR

2022-11-16 17:39:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sdiptech avser att göra en riktad nyemission om 500 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden till att ge Sdiptech ökad flexibilitet för en fortsatt aktiv förvärvsagenda baserat på bolagets starka pipeline på kort till medellång sikt, heter det.

Sdiptech säger sig ha en stark pipeline av tolv potentiella förvärvskandidater, där samtliga diskussioner befinner sig i slutfasen. Dessa bolag har en total årsomsättning om cirka 1 miljard kronor och en ebita-marginal om minst 15 procent.

Styrelsen bedömer att emissionslikviden skulle bidra till en bra balans mellan olika finansieringskällor och att den riktade nyemissionen därför skulle vara positiv för Sdiptechs kapitalstruktur och allmänna risknivå, skriver bolaget vidare.

Nyemissionen riktas till bade svenska och internationella institutionella investerare.Direkt-SE