Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

2022-11-30 17:30:00

Pressmeddelande
30 november 2022, 17:30

Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Per den 30 november 2022 uppgår antalet aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till 39 551 348 aktier och 57 551 348 röster.

Antalet aktier och röster har ökat under november till följd av en riktad nyemission om 2,2 miljoner B-aktier, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 16 november 2022. Bolaget har, genom den riktade nyemissionen, tillförts 506 miljoner kronor och aktiekapitalet har ökat med 55 000 kronor till 988 783,70 kronor.

Efter den riktade nyemissionen uppgår antal aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till följande:

 Antal A-aktierAntal B-aktierAntal PreferensaktierAntal aktier, totaltAntal röster, totalt
Före emissionen2 000 00033 601 3481 750 00037 351 34855 351 348
Efter emissionen2 000 00035 801 3481 750 00039 551 34857 551 348

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022, kl. 17:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga


GlobeNewswire