SCOUT GAMING: AKTIEN -27%, INTÄKTERNA SJÖNK 19% 3 KV

2021-11-25 09:59:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scout Gaming-aktien faller 27 procent på torsdagsmorgonen efter att bolaget redovisat ett intäktstapp på 19 procent för det tredje kvartalet 2021.

Intäkterna landade på 12,2 miljoner kronor under kvartalet, en nedgång från 15,0 miljoner under motsvarande period föregående år.

Ebitda-resultatet förbättrades dock till -6,3 miljoner kronor (-11,6).

Nettoresultatet blev -11,9 miljoner kronor (-13,4).

Vd Andreas Ternström skriver att en av de utmaningar som Scout Gaming har haft är tiden det tar mellan avtal och lansering av kunderna.

"Större kunder följer striktare processer och projektplaner och kan därför ibland ta längre tid att sjösätta. En av de åtgärder vi vidtar för att snabba på processen är att genomföra implementeringar genom tredje part vilket jag hoppas få återkomma till mer detaljerat i närtid", skriver Andreas Ternström.

Samtidigt fanns det färre fantasy-relaterade event att spela på för slutkunderna.

"Intäkterna påverkades negativt i relation till förra året av ovan nämnda skäl. Som ett resultat av det hade vi dock lägre marknadsföringskostnader under kvartalet vilket i sin tur resulterade i ett förbättrat ebitda jämfört med föregående år", enligt Scout Gaming-chefen.Direkt-SE