Aktie Lundin Energy har utsett Nick Walker till koncernchef och vd för bolaget efter Alex Schneiters beslut att lämna denna post. Dessa förändringar träder i kraft den 1 januari 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nick Walker har varit operativ chef, COO, för Lundin Energy sedan 2015.

Alex Schneiter har erbjudit att sitta kvar i styrelsen som en icke-anställd ledamot och kommer också att fortsätta att ha en rådgivande roll inom den vidare kretsen av bolag inom Lundin-gruppen. Han har varit vd sedan 2015 och har varit med i verksamheten sedan starten 2001.

Alex Schneiter och Nick Walker kommer att arbeta tillsammans de kommande fem månaderna för att säkerställa en smidig övergång, heter det. Tillsättandet av en ny operativ chef kommer att meddelas inom kort.