SCB: UTLÅNING TILL HUSHÅLL +6,6% I OKTOBER JMF OKT 2020 (NY)

2021-11-25 09:49:55

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade 6,6 procent i september jämfört med samma månad föregående år.

Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB.

Föregående månad ökade utlåningen med 6,5 procent.

Bostadslånen hade en ökningstakt på 6,8 procent i oktober, jämfört med 6,7 procent månaden före.

Nya aktörer på bolånemarknaden hade en tillväxttakt på 40,8 procent i sin utlåning (41,7 procent i september). Dessa bostadskreditinstitut stod i oktober för 1,0 procent av hushållens bostadslån (1,0% i september).

Konsumtionslånen hade en ökningstakt 6,2 procent, jämfört med 6,1 procent föregående månad.

Företagslånen ökade med 3,4 procent i årstakt, upp från +2,4 procent föregående månad. Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag "fortsätter uppåt efter en period av låg utveckling", skriver SCB.

Räntorna på nya rörliga bolåneavtal var 1,41 procent i augusti, efter 1,42 procent i september.

"Räntorna är på fortsatt historiskt låga nivåer", skriver SCB.

För företag var den rörliga räntan 1,50 procent, mot 1,35 procent månaden före.



Direkt-SE