Ekonomi SCB har korrigerat nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2022, på grund av en sent inkommen uppdatering om utrikeshandeln som påverkar vissa komponenter i beräkningen av BNP. Det skriver SCB i ett pressmeddelande på fredagen.

Ändringen innebär att BNP-utvecklingen i faktiska tal höjs från -0,9 procent till -0,2 procent, och i säsongsrensade värden från -0,9 procent till -0,5 procent.

Helårsutvecklingen för 2022 höjs från 2,4 procent till 2,6 procent. Eftersom uppdateringen påverkar avstämningen som görs mellan produktions- och användningssidan får den vissa konsekvenser för flera av BNP:s huvudkomponenter.

”Det är en sent inkommen uppdatering av en uppgift avseende utrikeshandeln som visade sig ha så pass stor effekt för helhetsbilden att vi har beslutat att korrigera BNP-utfallet för fjärde kvartalet, som publicerades den 28 februari”, säger Jessica Engdahl, chef på sektionen för produkträkenskaper på SCB

Den nya publiceringen av nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2022 görs på måndag 6 mars klockan 8.00.