SCB: SÄSONGSRENSAD ARBETSLÖSHET STEG TILL 7,6% I FEBRUARI

2023-03-17 08:03:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den säsongsjusterade arbetslösheten steg till 7,6 procent i februari jämfört med 7,3 procent i januari.

Det visar statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

Icke säsongsrensat var arbetslösheten 8,2 procent i februari, jämfört med 7,6 procent förra månaden.

Säsongsmässigt och utjämnat (trend) var arbetslösheten 7,4 procent i februari, jämfört med 7,4 procent i januari.

"Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska under februari 2023, vilket den har gjort under en längre tid. Vi ser även en ökning i antalet sysselsatta och arbetade timmar. Arbetsmarknaden visar ännu inga tydliga tecken på avmattning", säger Charlotte Breitz, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, i en kommentar.AKU               feb   jan   dec  feb-22
==============================================================
Arbetslöshet 8,2% 7,6% 6,9% 7,9%
Arbetslöshet, säsongsrensad 7,6% 7,3% 7,5% 7,3%
Arbetslöshet, trend 7,4% 7,4% 7,4% 7,8%

Säsongsrensat
Sysselsatta (miljoner) 5,238 5,256 5,203 5,172
Sysselsatta y/y 1,3% 2,2% 1,3% 3,0%
Sysselsättningsgrad 69,1% 69,6% 68,9% 68,9%
Arbetskraft (miljoner) 5,670 5,670 5,624 5,578
Arbetskraft y/y 1,6% 1,3% 0,8% 1,0%
Arbetade timmar (mln/vecka) 161,0 161,0 157,1 151,5
Arbetade timmar y/y 6,3% 8,9% 3,2% -0,4%
==============================================================

Bild: Arbetslöshet


imageBild: Sysselsättning


imageDirekt-SE