SCB: FÖRETAGSINVESTERINGAR ÖKADE 8% 1 KV JMF 1 KV 2022

2023-05-26 08:10:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Företagens investeringar uppgick till 95,4 miljarder kronor under första kvartalet, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med första kvartalet 2022.

Det visar SCB:s investeringsenkät.

Byggverksamhet ökade sina investeringar med 38 procent till 2,9 miljarder kronor och branschen banker och försäkringsbolag ökade sina investeringar med 30 procent till 5,7 miljarder kronor.

Energibranscherna ökade sina investeringar mest, en uppgång med 2,4 miljarder kronor till 11,3 miljarder kronor under första kvartalet. Transportbranscherna ökade sina investeringar med 32 procent till 5,8 miljarder kronor. Den lägsta procentuella ökningen har Industribranscherna som ökat med 4 procent till 22,5 miljarder kronor.

Branschen Fastighetsbolag minskade sina investeringar med 9 procent och branschens investeringar uppgick till 28,6 miljarder kronor under första kvartalet 2023.Direkt-SE