SCB: DETALJHANDEL +2,8% I APRIL

2023-05-26 08:02:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningen i den svenska detaljhandeln steg 2,8 procent i april jämfört med månaden före, säsongsrensat och kalenderkorrigerat.

Det visar statistik från SCB.

Dagligvaruhandeln steg 1,8 procent i april medan sällanköpsvaruhandeln steg 2,7 procent.

Jämfört med samma månad föregående år minskade detaljhandelns försäljning 6,5 procent, kalenderkorrigerat.

Dagligvaruhandeln sjönk 4,5 procent i årstakt i april medan sällanköpsvaruhandeln sjönk 8,3 procent.Detaljhandel         apr    mar    feb  apr-22
==============================================================
Detaljhandel m/m 2,8% -1,5% -1,3% -1,2%
Detaljhandel y/y -6,5% -10,8% -8,5% 2,4%
Dagligvaruhandel m/m 1,8% -0,4% -0,8% -2,9%
Dagligvaruhandel y/y -4,5% -8,8% -8,9% 2,0%
Sällanköpsvaruhandel m/m 2,7% -3,5% -1,8% -1,5%
Sällanköpsvaruhandel y/y -8,3% -12,9% -8,8% 3,3%
==============================================================


Bild: Detaljhandelns försäljning


imageDirekt-SE