Boräntor Boräntorna fortsätter att stiga. I juni var de de hösta sedan 2014, visar färsk statistik från SCB.

Boräntorna skenar. Senast i raden att höja är Skandia. I dag höjde de sina listräntor på bolån. 

Störst ökning var det på 3-månaders- och ett årslånen, som både höjdes med 0,5 procentenheter.

De ligger nu på 3,38 procent respektive 4,23 procent.

Däremot sänkte det femårslånet med 0,10 procentenheter och det ligger nu på 4,50 procent.

I SCB:s statistik som släpptes idag har också räntorna skjutit i höjden. Det är de högsta sedan 2014.

Och ökningen kommer att fortsätta, eftersom SCB:s statstik avser juni. SCB:s statistik visar också att:

 • Den årliga tillväxttakten avseende total utlåning till hushåll var  6,2 procent. Bostadslånen utgjorde 82 procent av total utlåning till hushållen. Konsumtionslånen, som utgjorde 6 procent av hushållens lån, hade en tillväxttakt på 6,2 procent.
 • Totalt uppgick utlåningen till hushåll från banker och finansinstitut på 4 864 miljarder kronor. Lån till företag var  2 819 miljarder kronor.
 • Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal för bostadslån var 2,25 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,81 procent.
 • Räntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i genomsnitt 3,27 procent. Den bundna räntan har fortsatt att stiga i juni 2022.
 • Hushållens genomsnittsränta för nya insättningar på bankkonton var 0,11 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,32 procent.

Förändring årstakt    jun    maj    apr   jun-21
Räntor nya bolån
3 mån (rörlig) 1,81% 1,67% 1,45% 1,44%
3 mån-1 år 2,45% 2,01% 1,60% 1,27%
1-5 år 3,27% 2,86% 2,31% 1,31%
Över 5 år 3,48% 3,14% 2,76% 1,59%
Genomsnitt 2,25% 2,11% 1,83% 1,36%
Räntor nya lån företag 2,24% 1,98% 1,66% 1,46%
Källa:SBC

 

image