Konjunktur Sveriges BNP ökade 0,2 procent i november jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år ökade BNP 5,4 procent. Det visar SCB:s månadsvisa BNP-indikator.

”BNP steg i november, men i långsammare takt än vad vi sett senaste månaderna. Flera delar av ekonomin bidrog till ökningen men ett tydligt bidrag kom från hushållskonsumtionen där bland annat hushållens utgifter för beklädnadsvaror och möbler ökade”, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Produktionen i det svenska näringslivet ökade 0,5 procent i november jämfört med månaden före, säsongsrensat. Det visar SCB:s produktionsvärdeindex.

Jämfört med samma månad föregående år ökade produktionen 6,5 procent, kalenderkorrigerat.

Industriproduktionen ökade 4,2 procent i årstakt i november medan byggproduktionen ökade 1,1 procent. I tjänstesektorn ökade produktionen 8,2 procent.

”Administration, teknik och stödtjänster var den tjänstebransch som hade det största bidraget till näringslivets utveckling. Branschen ökade med 15,5 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på 2,1 procentenheter”, skriver SCB.

Den svenska industrins totala orderingång sjönk 0,9 procent i volym under november, jämfört med månaden före, visar säsongsrensade siffror från SCB. Orderingången från hemmamarknaden minskade 2,4 procent medan exportorderingången minskade 0,2 procent.

Jämfört med samma månad föregående år steg total orderingång 3,0 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden steg 7,2 procent medan exportorderingången steg 0,5 procent.

I oktober steg den totala orderingången med reviderade 5,9 procent jämfört med månaden före (+4,9) och steg med reviderade 7,8 procent jämfört med samma månad 2020 (+6,8).