Konjunktur Sveriges BNP ökade 2,0 procent i januari jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år ökade BNP 2,0 procent. Det visar statistik från SCB.

”Aktiviteten i svensk ekonomi studsade upp i januari med tillväxt i både varuexport och hushållskonsumtion parallellt med växande produktion bland offentliga myndigheter”, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Månadsförändringen är säsongsrensad, årstakten kalenderkorrigerad.